Aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met twee derde gedaald

Doelstelling Fedis ruimschoots overtroffen

Het gedrag van de consument ingrijpend veranderen, dat was de doelstelling van de campagne die Fedis in 2003 lanceerde om de verdeling van winkelzakjes voor eenmalig gebruik terug te dringen. Het gebruik van de zakjes is dankzij de inspanningen van de distributiesector op vier jaar tijd met 67 % gedaald. In de plaats kwamen herbruikbare zakken, draagtassen en boxen.

“WAT IK ALTIJK PAK, IS M'N HERBRUIKBARE ZAK"

De campagne van Fedis, de Belgische federatie van distributiebedrijven, had als slogan “Wat ik altijd pak, is m’n herbruikbare zak”. De leden van Fedis engageerden zich in hun preventieplan om het aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik tussen 2003 en 2006 te verminderen met 25 % en de herbruikbare alternatieven te verdubbelen.

 


Resultaat overstijgt alle verwachtingen

Het resultaat van de campagne mag gerust een succes worden genoemd. Alle doelstellingen werden ruimschoots overtroffen. Het gebruik van alternatieven is tussen 2003 en 2007 verzesvoudigd, terwijl het aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met 67 % daalde. In vier jaar tijd werd op die manier zowat 3.500 ton plastic bespaard.

Actieve promotie van alternatieven

Wat verklaart dit succes nu? De acties van de distributeurs steunden op vier pijlers:

 • ALTERNATIEVE VOORSTELLEN AAN KLANTEN: Er kwamen alternatieven in alle mogelijke vormen: herbruikbare plastic zakken, linnen zakken voor flessen, herbruikbare boxen, plooiboxen, herbruikbare isolerende zakken, koelboxen en caddies.
 • ACTIEVE PROMOTIE VAN ALTERNATIEVEN: Gratis verdeling, bijkomende spaarpunten, reclame en zichtbaarheid deden hun werk.
 • MINDER WINKELZAKJES VOOR EENMALIG GEBRUIK AANBIEDEN:  Sommige supermarkten schaften de winkelzakjes volledig af, andere hielden ze bewust verborgen of maakten ze betalend.
 • HET WINKELPERSONEEL WERD GESENSIBILISEERD ROND het gebruik en de preventie van de winkelzakjes.

Om te onthouden

 • Dankzij de actie “Wat ik altijd pak, is m’n herbruikbare zak” van Fedis daalde het aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met 67 %.
 • Consumenten stapten geleidelijk over op herbruikbare alternatieven zoals linnen zakken en plooiboxen.
 • Gezien het succes van de eerste campagne lanceerde Fedis een nieuwe actie die nog tot 2009 loopt.

 

Nieuwe gewoontes creëren

De campagne mag dan achteraf een succes gebleken zijn, in eerste instantie liep de aanvaarding bij de consument niet meteen van een leien dakje. Zo vergaten veel klanten de herbruikbare zak die ze bij een vorig bezoek gekocht hadden, opnieuw mee te brengen. Het duurde enkele maanden voor het aantal uitgedeelde winkelzakjes voor eenmalig gebruik ook effectief daalde. Na de bewustmaking volgde er een leerproces en uiteindelijk het ontstaan van een nieuwe gewoonte

De daling van het aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik leidde tussen 2003 en 2007 tot een besparing van 3.500 ton plastic

Supermarkten leveren de grootste inspanningen

De grootste resultaten werden geboekt in de supermarkten. Zij verdeelden 92,4 % van de winkelzakjes voor eenmalig gebruik. Consumenten plannen hun aankopen in de supermarkt meestal op voorhand, zodat ze gemakkelijk een alternatief kunnen meebrengen. Toch waren er een aantalbeperkingen, onder meer voor voedingsproducten. Vlees en vis worden om hygiënische redenen nog steeds verpakt in plastic zakjes voor eenmalig gebruik. Ook de andere winkels behaalden de in 2004 vooropgestelde doelstellingen, ook al hadden ze minder alternatieven.

 

Meer informatie: : Fedis - Belgische federatie van distributiebedrijven: T: 02 788 05 00 – info@fedis.bewww.fedis.be

 

 

Verpakkingen die diefstal ontmoedigen

 

Beveiligen met zichtbare en onzichtbare oplossingen

Verpakkingen spelen steeds vaker een cruciale rol in de bestrijding van winkeldiefstallen. De distributiesector verliest elk jaar 1,25 % van zijn omzet aan diefstal. De sector investeert dan ook volop in beter beveiligde verpakkingen en integreert daarbij moderne technologieën. Zichtbare en onzichtbare innovaties maken het de dieven steeds moeilijker.

Honderd dieven per dag

Warenhuizen in België en Luxemburg onderscheppen elk jaar zowat 35.000 dieven. In 2007 vertegenwoordigden diefstallen een omzetverlies van 656 miljoen euro, meer dan één procent van de totale omzet in de distributiesector. Bovendien investeren handelaars jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro aan diefstalbestrijding. In totaal kost het fenomeen dus 800 miljoen euro aan de sector, een kost die zich laat voelen in de winstmarges van de distributeurs én in de prijs die de consument aan de kassa betaalt. Zowat 65 % van de diefstallen gebeuren door klanten. Het winkelpersoneel is verantwoordelijk voor 31 % van de gevallen. De overblijvende 4 % van de diefstallen komen op rekening van externen, waaronder medewerkers van leveranciers die toegang krijgen tot de gebouwen. Zo blijkt uit een Britse studie uitgevoerd door Check Point Europe.

Verpakkingen kunnen diefstal voorkomen

Verpakkingen spelen een belangrijke rol in het bestrijden van winkeldiefstallen. Sommige verpakkingen, voornamelijk blisters, zijn bewust moeilijk te openen. Dat maakt het zo goed als onmogelijk om het product in de winkel uit de verpakking te halen. Verpakkingen voor kleine en dure producten zijn dan weer overdreven groot, zodat dieven er niet onopgemerkt mee naar buiten kunnen sluipen. Om te vermijden dat personeelsleden in de verleiding komen, worden sommige paletten met zwarte folie omwikkeld die de producten aan het oog onttrekt.

 

Om te onthouden

 • Diefstal kost de Europese distributiesector bijna 30 miljard euro per jaar. In België en Luxemburg alleen gaat het jaarlijks om 800 miljoen euro. Het zijn kosten die consumenten op het einde van de rit onvermijdelijk in hun portefeuille voelen.
 • Twee derde van de diefstallen gebeurt door klanten, de rest door het winkelpersoneel en externe medewerkers.
 • Verpakkingen kunnen diefstal ontmoedigen: moeilijk te openen blisters, zeer grote verpakkingen voor kleine en dure producten, … Sommige winkels vervangen die door herbruikbare doosjesdie aan de kassa ingezameld worden.
 • De distributiesector investeert vandaag in onzichtbare beveiligingssystemen zoals RFID. Zo verminderen langzamerhand de
  verpakkingen
  die specifiek werden ontwikkeld om diefstal te bestrijden.

 

De meest gestolen goederen in de Europese distributie

In Europa zijn vooral dure merkproducten gegeerd bij dieven.

Technologische beveiliging aan de bron

Nog effectiever zijn de technologische beveiligingsmiddelen die in de verpakking geïntegreerd worden door de fabrikant. Het gaat daarbij vaak om chips of zelfklevers. Ze zijn meestal onzichtbaar, ze kunnen niet worden verwijderd en zetten het alarm in werking wanneer de dief de uitgang passeert zonder het product te laten scannen aan de kassa. Deze zogenaamde microscopische technologieën verminderen het aantal verpakkingen die specifiek bedacht werden om diefstal te bestrijden. De distributiesector stelt momenteel in samenwerking met fabrikanten en beveiligingsfirma’s een actieplan op met aanbevelingen. Bedoeling is om deze nieuwe technologieën op zoveel mogelijkplaatsen in te zetten, in de eerste plaats natuurlijk voor producten die het meest door diefstal geplaagd worden.

Elektronische productbewaking

De Europese distributiesector zet zijn zoektocht naar nieuwe en beter geïntegreerde beveiligingsmethodes verder. In 2006 investeerde de sector ongeveer 8 miljard euro in de ontwikkeling van beveiligingsoplossingen. Er bestaat immers een rechtstreeks verband tussen de verhoogde uitgaven voor beveiliging en de vermindering van de financiële verliezen door diefstal. Het gebruik van elektronische productbewaking (EAS – Electrical Article Surveillance) is in volle ontwikkeling en
lijkt alvast veelbelovend. Leveranciers plaatsen daarbij een leesbaar element dat onzichtbaar is voor de consument en het product doorheen de volledige distributieketen bewaakt. De bekendste technologie die hiervoor gebruikt wordt, is RFID (Radio Frequency Identification).

 

Meer informatie: