Een snelweg naar een betere verpakking

Onafhankelijke experts analyseren uw verpakking en wijzen de weg naar quickwins

Leden van Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen gratis een expert van het verpakkingscentrum aan de XIOS Hogeschool Limburg of het Belgische Verpakking Instituut (BVI) inhuren voor een verpakkingsdiagnose. De diagnose werd specifiek ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van hun bestaande verpakkingen. Maar wat houdt zo’n diagnose in? Wat wordt er juist onderzocht? Welke resultaten mag u verwachten? En waarom kan het ook interessant zijn voor uw bedrijf? In dit dossier van Preventpack vindt u alle antwoorden op deze vragen en laten we twee bedrijven aan het woord die al een beroep deden op de diagnose.


Externe blik doet wonderen

Fost Plus en VAL-I-PAC beantwoorden met de gratis verpakkingsdiagnose aan een duidelijke nood bij hun leden. “In de praktijk zien we dat een groot deel van de gebruikte verpakkingen ongeveer vijf tot tien jaar geleden ontwikkeld werden”, stelt Gaëlle Janssens, Prevention & R&D Manager bij Fost Plus, vast. “Dat hoeft niet altijd een slechte zaak te zijn, maar producten of noden kunnen evolueren, terwijl de evolutie in de verpakkingswereld heel snel gaat.”

“Verpakkingsoptimalisatie biedt zowel grote als kleine bedrijven nog heel wat opportuniteiten om kosten te besparen en hun duurzaamheid te verhogen”, bevestigt ook Karel Gemmeke, Business Development Director bij VAL-I-PAC. “Bovendien gaat het om een structurele besparing. Een keer goed nadenken, en je plukt er jaar na jaar de vruchten van.”

“Een externe blik kan wonderen doen”, zegt Gaëlle Janssens. “Onze experts kunnen de nodige afstand nemen en op een onbevangen manier naar een verpakking kijken. Ze durven zaken in vraag stellen die bedrijven – en hun verpakkingsleveranciers – al jaren de meest evidente zaak van de wereld vinden. Ze bieden bovendien concreet advies waarmee bedrijven naar hun verpakkingsleverancier kunnen stappen.

Concreet, haalbaar en grondig

“Het is overigens niet onze bedoeling om bedrijven op te zadelen met grote investeringen of revolutionaire nieuwe technologieën”, zegt Gaëlle Janssens. “Onze verpakkingsdiagnoses zijn in de eerste plaats gericht op concrete en haalbare maatregelen die bedrijven vrij snel kunnen implementeren. Tegelijk bieden we een perspectief voor de lange termijn en doen we suggesties voor hun toekomstige verpakkingen.”

De experts die de verpakkingsdiagnose uitvoeren bekijken het volledige plaatje. “Verpakkingsoptimalisatie wordt al te vaak verengd tot ‘zo weinig mogelijk verpakking’, maar dat is niet altijd zinvol”, zegt Gaëlle Janssens. “Er spelen immers zo veel verschillende factoren mee: bewaring van het product, verspilling vermijden, bescherming tijdens het transport, enzovoort.”

“Bovendien staat de combinatie product-verpakking niet op zichzelf”, vult Karel Gemmeke aan. “Er gaat heel veel aandacht naar de secundaire en tertiaire verpakking, die de manier waarop een product wordt opgeslagen in het magazijn, vervoerd op palletten of uitgepakt in een verkoopspunt moet ondersteunen. De experts nemen ook de impact van de voorgestelde verbeteringen op het productieproces onder de loep. Op die manier verzekeren we dat de adviezen ook haalbaar zijn in de praktijk.”

Om te onthouden

  • Alle leden van Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen een beroep doen op een verpakkingsdiagnose door een expert van de XIOS Hogeschool Limburg of het Belgisch Verpakkingsinstituut.
  • De diagnose is gericht op quickwins: concreet en haalbaar advies dat meteen geïmplementeerd kan worden op bestaande verpakkingen.
  • De diagnose vergt slechts een halve dag voor het bedrijf.

Neutraal advies van experts

De verpakkingsdiagnoses worden uitgevoerd door experts verbonden aan het verpakkingscentrum van de XIOS Hogeschool Limburg of het BVI. Ze hebben een zeer brede kennis van alle facetten die bij verpakking komen kijken en beschikken over geavanceerde berekeningstools

“Deze diagnoses helpen ook om de juiste vragen te stellen aan de leveranciers”, zegt Gaëlle Janssens. “ Het is nuttig om regelmatig met zijn leverancier te onderhandelen over de meest interessante oplossingen voor een verpakkingsprobleem. Gewapend met een verpakkingsdiagnose beschikt het bedrijf over een extra troef in de besprekingen met zijn verpakkingsleverancier.”

“Alle adviezen zijn overigens volkomen vrijblijvend. Het staat bedrijven vrij om ze toe te passen of niet. En vanzelfsprekend behandelen we alle informatie die de bedrijven met ons tijdens deze oefening delen als strikt confidentieel”, benadrukt Karel Gemmeke nog.

 

Verpakkingsdiagnose – wat mag u verwachten?

1 - Een halve dag bij u ter plaatse

Een expert komt een halve dag bij u ter plaatse. Het bezoek omvat typisch een rondleiding in uw magazijn of productie-omgeving, en een grondig gesprek over uw verpakkingen en uw producten. Het gesprek geeft u de kans om de nodige achtergrond mee te geven over uw bedrijf, uw klanten en de sector waarin u actief bent. Ook specifieke informatie over de productie, transport, bewaring en consumptie van de producten komt aan bod. Tot slot wordt in onderling overleg ook de scope van de verpakkingsdiagnose vastgelegd, zodat u precies weet wat u mag verwachten.

2 - Een grondige analyse van uw verpakking

De experts gaan aan de slag met de informatie die ze bij u verzameld hebben. Ze brengen uw verpakking volledig in kaart, analyseren mogelijke verbeterpunten en werken verschillende scenario’s voor optimalisatie uit. Ze houden daarbij rekening met alle functies die de verpakking moet vervullen. Ook de impact van de aanpassingen op productie, transport en opslag wordt in kaart gebracht.

3 - Een rapport waarmee u meteen aan de slag kunt

De experts gieten hun bevindingen in een rapport dat typisch een tiental pagina’s beslaat. Het bevat een overzicht van de vastgestelde verbeterpunten, mogelijke verbeteringspistes, de te verwachten resultaten en de mogelijke impact. U vindt er zowel maatregelen die u snel en zonder grote investeringen kunt toepassen op uw bestaande verpakkingen als meer ingrijpende aanbevelingen voor uw toekomstige verpakkingen.

 

Vraag uw gratis verpakkingsdiagnose aan via:

Fost Plus: prevention@fostplus.be | VAL-I-PAC: prevention@valipac.be