Meer dan twee miljoen ton industriële verpakkingen hergebruikt

Vooral voor transport en distributie

Hoewel het grote publiek het nauwelijks merkt, komen herbruikbare industriële verpakkingen steeds vaker voor. De industrie gebruikt ze vooral tijdens het logistieke proces om de producten tot in de winkelrekken te krijgen. Al zijn herbruikbare verpakkingen ook populair voor de verpakking van professionele en industriële producten. Zo registreerde VAL-I-PAC in 2007 al meer dan twee miljoen ton hergebruikte industriële verpakkingen.

De industrie hergebruikt vooral verpakkingen tijdens het transport, de distributie en de opslag van goederen. Om producten te groeperen en te transporteren, moeten verpakkingen aan twee belangrijke eisen voldoen: ze moeten de goederen voldoende bescherming bieden tijdens het laden en lossen én ze moeten het eenvoudig maken om grote hoeveelheden te transporteren (zie ook de fiche “Veelzijdige verpakkingen”).


Drie keer meer herbruikbare verpakkingen

De leden van VAL-I-PAC – een organisatie die de recyclage van industriële verpakkingen stimuleert en coördineert - gebruiken tot drie keer meer herbruikbare verpakkingen dan eenmalige verpakkingen om hun producten te transporteren en te verdelen. In België zijn er jaarlijks 39 miljoen transporten met herbruikbare pallets en 3,5 miljoen transporten met metalen en kunststof vaten. VAL-I-PAC schat dat er in België jaarlijks 2,138 miljoen ton industriële verpakkingen worden hergebruikt. Bovendien neemt het gebruik van herbruikbare verpakkingen steeds meer toe. Zo is er een spectaculaire stijging van het aantal herbruikbare bakken voor het transport van fruit en groenten.

 

Om te onthouden

 • Een logistiek systeem met herbruikbare standaardverpakkingen kan de industrie kosten besparen.
 • De industrie gebruikt herbruikbare verpakkingen voornamelijk tijdens het transport van producten naar de verkooppunten en voor de levering van professionele en industriële producten.
 • Het aantal herbruikbare industriële verpakkingen groeit voortdurend. Er zijn momenteel drie keer meer herbruikbare verpakkingen in omloop dan verpakkingen voor eenmalig gebruik
 • Er bestaan herbruikbare verpakkingen in verschillende materialen: hout, metaal en kunststof. Ze worden ook gebruikt in de meest uiteenlopende sectoren.

 

Hergebruik kost vaak minder

Door verpakkingen te hergebruiken, kan de industrie kosten besparen. Er zijn natuurlijk de investeringskosten en de logistieke kosten, maar gestandaardiseerde verpakkingen met een hoge omloopsnelheid stellen daar meerdere voordelen tegenover. Zo dalen de kosten voor de behandeling van afval en moeten er minder nieuwe verpakkingen worden aangekocht. Bovendien is er vaak geen speciale schoonmaak nodig om transportverpakkingen te mogen hergebruiken. Er is immers geen rechtstreeks contact met het verpakte product. Daarbovenop hoeft de verpakking niet gepersonaliseerd te worden en wordt ze niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Al deze elementen maken het eenvoudiger en minder duur om voor herbruikbare verpakkingen te kiezen.

Meerdere sectoren, tal van materialen

Steeds meer sectoren gebruiken herbruikbare verpakkingen. De voedingssector, de automobielsector, de metaalsector, de chemische sector, de distributiesector en de glassector zijn enkele van de meest actieve sectoren op dit vlak. Herbruikbare verpakkingen bestaan in vele vormen :

 • houten of plastieken pallets;
 • bakken en vaten in metaal of plastic ;
 • ‘big bags’ en specifieke verpakkingen in plastic of stevig karton.

Bepaalde verpakkingen, zoals pallets, gaan van bedrijf tot bedrijf. Dat kan omwille van de standaardafmetingen. Andere verpakkingen zijn het eigendom van een specifiek bedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor biervaten en bakken voor drankflessen.

De verschillende verpakkingsniveaus als één geheel

Net als voor de verpakkingen voor eenmalig gebruik is het ook bij de herbruikbare verpakkingen belangrijk rekening te houden met de verschillende verpakkingsniveaus. Herbruikbare verpakkingen worden voornamelijk gebruikt om goederen te transporteren en te groeperen. Hoe steviger de verpakkingen, hoe lichter de primaire verpakking mag zijn, omdat deze al voldoende beschermd is tijdens het transport. Verpakkingen aan het einde van de distributieketen hergebruiken, is in het algemeen moeilijker of zelfs onmogelijk te hanteren omwille van logistieke en/of hygiënische redenen.

 

Voor meer informatie:

VAL-I-PAC, Koningin Astridlaan 59 bus 11, 1780 Wemmel T 02 456 83 10 - F 02 456 83 20- info@valipac.be - www.valipac.be

 

 

Verpakkingen bechermen goederen tijdens transports

Eisen van veiligheid, efficiëntie en kosten verzoenen 

Om consumptiegoederen veilig te transporteren van fabrikant tot eindgebruiker is meestal een speciale transportverpakking nodig. Deze verpakking beschermt de goederen tegen mechanische invloeden, klimaatschommelingen, hygiënische problemen en ongedierte tijdens het transport en opslag. Er bestaan verschillende oplossingen. Een verstandige keuze verzoent de eisen van veiligheid, efficiëntie en kosten. De distributiesector maakt daarbij steeds meer gebruik van herbruikbare verpakkingssystemen.

Beschermen tegen mechanische invloeden en klimaatschommelingen

De bescherming van het product is van essentieel belang op het vlak van preventie. Het vermijdt namelijk de beschadiging of de verspilling van het product. De primaire en de secundaire verpakking beschermen producten tegen bederf of andere invloeden, maar dat volstaat meestal niet om goederen in grote hoeveelheden efficiënt en veilig te transporteren. Daarom moet de verpakker of distributeur de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking, ook wel tertiaire verpakking genoemd. Die verpakking beschermt bijkomend tegen klimatologische en mechanische invloeden tijdens het transport. Sommige invloeden zijn voorspelbaar. Zo kent men vooraf vrij goed de temperatuuren vochtschommelingen in het traject. Maar er zijn meestal ook onverwachte incidenten. Een vrachtwagen moet soms bruusk remmen, een lading wordt al eens onzacht neergezet. De transportverpakking moet de producten ook beschermen tegen deze incidenten.

Het verpakkingsysteem in zijn geheel beoordelen

De tertiaire verpakking is in de eerste plaats bedoeld om deproducten in grote hoeveelheden te transporteren. Ze bestaat dus uit een systeem om producten in hun secundaire verpakking te stapelen of te bundelen tot een groter geheel dat efficiënt gemanipuleerd kan worden. Bulkproducten worden veelal in zakken of balen verpakt, maar de meeste consumptiegoederen zitten in dozen die op pallets gestapeld worden. Om de kwaliteit van de transportverpakking te beoordelen zijn praktijktests nodig op een complete lading, bijvoorbeeld een volledig gevulde pallet. Het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) voert dergelijke tests uit in opdracht van bedrijven. Het simuleert in haar laboratorium alle incidenten die tijdens transporten kunnen voorkomen. Complete pallets of bulkzakken ondergaan er gestandaardiseerde proeven. De installatiesvan het BVI bootsen mechanische invloeden na zoals trillingen, schokken, verticale druk en val. Na elke proef wordt gemeten hoeveel de verpakking verschuift of vervormt om het risico op transportschade te beoordelen. Het BVI heeft ook klimaatkamers om de ladingen correct te conditioneren of om de invloed van temperatuur- en vochtschommelingen te simuleren en te bepalen.

Om te onthouden 

 • Verpakking speelt een belangrijke rol in de bescherming van goederen tijdens het transport. Een goede mix van primaire, secundaire en tertiaire verpakking is nodig om de eisen van veiligheid, efficiëntie en kosten te verzoenen.
 • De kwaliteit van transportverpakkingen moet aan de hand van complete ladingen beoordeeld worden. Laboratoriumtests simuleren incidenten die tijdens een transport kunnen voorkomen.
 • Met behulp van software wordt de optimale stapeling op pallets bepaald. De verpakker schikt de dozen zo dicht mogelijk bij de rand van de pallet.
 • De distributiesector maakt steeds meer gebruik van herbruikbare transportverpakkingen zoals de gestandaardiseerde Europallet met statiegeld of de gehuurde pallets van de CHEP-pool.

 

Efficiënt stapelen en stabiliseren

De meeste consumptiegoederen worden voor transport op pallets gestapeld. Veiligheid en efficiëntie staan voorop bij het manipuleren, transporteren en opslaan van die pallets. Daarom moeten de goederen correct gestapeld worden en moet het geheel goed gestabiliseerd worden. Met behulp van softwarepakketten wordt de optimale schikking van de producten op een pallet berekend. De software vertrekt van de opgegeven afmetingen van pallet en goederen. Ze houdt verder rekening met de gewenste stapelhoogte en de mogelijkheid om dozen in verband te stapelen. Verbandstapeling verhoogt de stabiliteit van het geheel, maar belast de afzonderlijke dozen wel meer. Eventueel kunnen dozen enkele centimeters over de rand van een pallet uitsteken, maar ook dat maakt de dozen zwakker. Het is belangrijk om de dozen maximaal 7 cm van de rand te stapelen. Anders wordt het draagvlak van de hele lading te klein en worden de dozen zwaarder belast door bovenop gestapelde pallets.

Herbruikbare pallets met statiegeld of in poolsysteem

De distributiesector maakt steeds meer gebruik van herbruikbare transportverpakkingen om kosten te drukken en afval te vermijden. Een gangbaar systeem is de gestandaardiseerde Europallet van 80 x 120 cm. De productie van Europallets gebeurt door speciaal erkende bedrijven. De pallets hebben in heel Europa een statiegeldwaarde van ongeveer 10 euro. De ontvangende locatie betaalt dat bedrag telkens aan de leverancier, zodat er geen retourtransport van lege pallets nodig is. Het nadeel is dat deze pallets hun waarde verliezen als ze stuk zijn. Een alternatief hiervoor is de CHEP-palletpool. CHEP is eigenaar van de pallets en staat in voor sortering, onderhoud, reparatie en voorraadbeheer. Bedrijven huren de CHEP-pallets en kunnen deze bij levering eventueel ruilen met de ontvanger. Ze kunnen er ook voor kiezen om de pallets door CHEP te laten ophalen.

Meer weten

- Belgisch Verpakkingsinstituut: http://www.ibebvi.be
- CHEP: http://www.chep.com