Transportverpakkingen

De technologische vooruitgang nog beter benutten

Rekfolie is een van de meest gebruikte transportverpakkingen. Om de producten op pallets onder de best mogelijke omstandigheden te transporteren, is het belangrijk om een verpakkingsfolie te kiezen in functie van het product en de folie zo goed mogelijk uit te rekken. Op technologisch vlak werd al een enorme vooruitgang geboekt, maar de markt maakt er nog geen optimaal gebruik van.

 


Drie mogelijkheden voor een stabiele transportverpakking

Er bestaan verschillende soorten verpakkingen om producten op hun plaats te houden op pallets:

  • Rekfolie verpakt zowel de producten als de pallet. De folie wordt uitgerekt om het geheel vormvast en stabiel te houden.
  • Door krimpfoliehoezen te verwarmen, sluiten ze nauw aan rond de verpakte goederen. Deze technologie boet in aan populariteit omdat ze veel energie verbruikt. Deze hoezen worden vooral gebruikt om zware vrachten te vervoeren of voor specifieke producten zoals bakstenen.
  • De producten kunnen ook aan de pallet vastgemaakt worden met omsnoeringsbanden (of straps). In tegenstelling tot folies en hoezen bedekken ze niet volledig het verpakte product.

Sleutelrol op vlak van preventie

”Om het transport van een product te optimaliseren, is het belangrijk om primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen als een geheel te bekijken”, vertelt Xavier Maka, Manufacturing and Technical Manager bij Mima Films. ”Zo worden lichte plastic flessen best niet verpakt onder te hoge druk van de rekfolie, dit om te vermijden dat de flessen worden platdrukt. Het komt erop aan de folie te kiezen in functie van het product en de andere verpakkingsniveaus.” ”Om de stabiliteit van de pallets te verzekeren, is het belangrijk om de verpakkingsfolie op de juiste manier uit te rekken. Een verkeerd uitgerekte folie zal de verpakte producten niet op hun plaats houden. Anderzijds kan een folie scheuren wanneer die te sterk is uitgerekt. Voor elk type folie en elke productsoort bestaat er een optimale rekgraad. Een folie met de juiste rek en houdkracht (of remanente elasticiteit) realiseert een ‘wall effect’.Met andere woorden, de folie houdt de producten tegen als een muur.”

Anderzijds worden er soms harde platen bovenop een geladen pallet geplaatst om de producten op hun plaats te houden bij een plotse rembeweging. In de praktijk hebben deze platen dikwijls maar weinig effect. Hetzelfde geldt voor antislipplaten: afhankelijk van de snelheid van de vrachtwagen houden ze de producten niet altijd tegen bij bruusk remmen.

 

Om te onthouden

  • Verpakkingsfolie moet correct uitgerekt worden om een optimale stabiliteit te garanderen tijdens transport.
  • De folies met de hoogte prestaties halen een rekgraad van 350%. Anders gezegd, 1 m wordt 4,5 m. Weinig bedrijven benutten dit potentieel.
  • Te veel verpakking zorgt doorgaans voor minder stabiliteit dan een correct uitgerekte verpakkingsfolie.
  • Het is uiterst belangrijk om gebruikers correct te informeren over het juiste gebruik van rekfolie

 

Steeds krachtigere rekfolies

Diverse parameters bepalen de kwaliteit van een rekfolie. Een eerste parameter is de rekgraad. Zo kan een folie die tot 100% uitrekbaar is twee keer zijn oorspronkelijke lengte bereiken zonder te breken. Een andere belangrijke parameter is de weerstand. Rekfolie moet ook bestand zijn tegen perforaties en scheuren, want elke onderbreking tijdens het verpakkingsproces betekent een substantiële kost voor de klant. Bovendien bestaan er folies in verschillende diktes. De standaard is 20 micron (80% van de markt), maar er bestaan ook folies van 23, 17, 15 en zelfs 12 micron. ”De laatste jaren is er heel wat vooruitgang geboekt. Zo bestaan er nu folies die tot 350% uitrekbaar zijn”, merkt Xavier Maka op. ”Dankzij nieuwe technologieën bestaat er vandaag ook prestretchfolie. Die is gemakkelijker aan te brengen aan de pallet. Eens bevestigd, ontspant de folie zich zonder in te boeten aan rekkracht.”

Testen tonen aan dat niet de hoeveelheid rekfolie telt, maar wel de optimale rek.

Verpakkingsfolie correct gebruikt

Rekfolie is zowel manueel als machinaal te gebruiken. In Europa wordt 40% van de rekfolie manueel aangebracht. Een machine rendeert pas als er veel pallets verwerkt moeten worden, al is het met een machine vaak gemakkelijker om de optimale rek te bekomen. Tal van bedrijven hebben nog de neiging om te veel te verpakken, als ‘voorzorgsmaatregel’. Maar te veel verpakking verhoogt de stabiliteit tijdens het transport niet. ”Het is niet de hoeveelheid folie die telt, maar wel de optimale rek”, stipt Xavier Maka aan. ”Als iedereen in Europa de juiste hoeveelheid rekfolie zou gebruiken, dan zou men ongeveer de helft, of 500 000 ton, besparen.”

Tegelijkertijd durven heel wat bedrijven dure verpakkingsfolie niet verder uit te rekken dan 150 %. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de gebruikers een juist gebruik aan te leren.

Recycleerbaar voor andere toepassingen

Folies en hoezen zijn volledig recycleerbaar. VAL-I-PAC stimuleert en coördineert de recyclage van industriële verpakkingen in het algemeen en rekfolie voor pallets in het bijzonder. Deze folies zijn recycleerbaar als bijvoorbeeld afvoerbuizen in polyethyleen of als vuilniszakken.

Meer informatie

Mima Films produceert rekfolies voor pallets. De onderneming beschikt ook over een testcentrum. www.itwmima.eu - www.valipac.be

 

Transportverpakking houdt lading goed vast

Ladingzekering vermijdt verspilling

Om goederen veilig en betrouwbaar te transporteren moet de lading goed vastgemaakt worden met voldoende ”tertiaire” verpakking. Het belang van ladingzekering neemt zelfs toe, want de normen worden strenger. Toch moet de hoeveelheid extra verpakkingsmateriaal worden beperkt, zowel om economische als ecologische redenen. Daarom wordt er steeds meer onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van de verschillende vormen van tertiaire verpakking. Hoewel ladingen op eenmalige pallets doorgaans voldoende stevig kunnen zijn, moet in het kader van preventie de optie van herbruikbare pallets zeker ook overwogen worden.

Ladingzekering maakt veilig transport mogelijk

De meeste verbruiksgoederen worden getransporteerd op pallets die door heftrucks in en uit de vrachtwagen worden geladen. Tijdens het transport mogen de gestapelde verpakkingen uiteraard niet kantelen of verschuiven, anders kan de hele lading onstabiel worden en zelfs op straat belanden. Met als gevolg een enorme economische en ecologische kost: ongevallen, productverspilling, verkeersellende, laattijdige leveringen, schadeclaims en soms zelfs menselijk leed.

Om dat te vermijden worden klaargemaakte pallets meestal bijkomend verpakt in rekfolie, straps of hoezen (zie fiche Dossier voor een beschrijving van de verschillende tertiaire verpakkingen). Zo wordt er een vormvast geheel van gemaakt. De kunst bestaat erin om de lading voldoende stevig te maken met zo weinig mogelijk extra verpakking. 

Goede zekering = correcte levering = geen verspilling

Tertiaire verpakkingen moeten niet alleen ladingverlies vermijden, ze moeten ook zorgen dat de lading correct toekomt en door de klant wordt aanvaard. Als dozen of zakken bij aankomst zichtbaar beschadigd zijn, wordt vaak de hele lading afgekeurd en teruggestuurd, wat bijna even erg is als volledig ladingverlies.

Bovendien mogen de pallets niet scheefzakken in de vrachtwagen, want dan kunnen ze niet met heftrucks worden afgeladen. Soms moet de transporteur dan handmatig afladen (een grote bijkomende kost) maar meestal wordt ook dan de hele lading afgekeurd. Een goede ladingzekering is dus een essentiële preventiemaatregel. 

Tests met de versnellingsmachine geven uitsluitsel over de stabiliteit en verschaffen inzicht in de oorzaak van eventueel falen.

Om te onthouden

  • Een goede ladingzekering is een essentiële preventiemaatregel die zorgt dat ladingen correct en onbeschadigd worden geleverd.
  • De nieuwe Belgische norm voor ladingzekering stimuleert het onderzoek naar het reële gedrag van ladingen op vrachtwagens.
  • Onderzoek toont aan dat pallets vaak nog onvoldoende efficiënt en doeltreffend worden verpakt.

 

Nieuwe norm maakt concrete richtlijnen en tests nodig

Sinds 10 september 2009 is een Koninklijk Besluit van 27 april 2007 van kracht (verschenen op 7 mei 2007) met nieuwe regelgeving over ladingzekering, geldig voor alle vrachtwagens vanaf 3,5 ton maximaal toegelaten gewicht. Ditbesluitbepaaltondermeertegenwelkeg-krachten(krachten bij het remmen en in bochten) een vrachtwagenlading moet bestand zijn. In de praktijk is het KB echter niet eenvoudig te implementeren. Ingenieur Marc Juwet van KaHo Sint-Lieven verduidelijkt:”De bepalingen rond de g-krachten zijn goed,maar er bestaat geen gestandaardiseerde test om ladingen daarop te controleren. Anderzijds laat het KB ook veel ruimte voor interpretatie door te verwijzen naar de European Best Practice Guidelines.Dat is een nuttige basistekst van 200 bladzijden met richtlijnen en rekenmethodes, maar ze geeft transporteurs en laders geen sluitende garantie voor een goede ladingzekering. De sector heeft concretere richtlijnen en tests nodig.”

Onderzoek ladingzekering en preventie in volle ontwikkeling

De nieuwe norm heeft het onderzoek naar het reële gedrag van ladingen op vrachtwagens in een stroomversnelling gebracht. Marc Juwet liet in KaHo Sint-Lieven alvast een versnellingsmachine bouwen om pallets te testen en uitsluitsel te geven over de stabiliteit die het KB voorschrijft.

Bovendien groeit zo het inzicht in het reële gedrag van pallets op vrachtwagens. Juwet: ”Uit die tests kunnen we veel leren. We zien hoe een pallet reageert op de g-krachten. Sommige ladingen verschuiven in één geheel, bij andere gebeurt dat in lagen. Soms knikt de secundaire verpakking of scheurt de palletfolie.Voor elk type product moet een specifieke oplossing voor de palletverpakking gevonden worden.”

Op basis van dat inzicht is het ook mogelijk om doeltreffend te‚Äč besparen op tertiaire verpakking. Juwet geeft voorbeelden: ”Uit voorzorg worden vaak te veel wikkelingen van rekfolie toegepast. Bovendien wordt de folie soms niet tot zijn maximale lengte gerekt. Dat is dubbel nefast want zo wordt er meer materiaal verbruikt en de folie kan bij onderwerping aan g-krachten nog verder uitrekken. Vaak worden pallets bovenaan nog extra verstevigd terwijl dat niet nodig is. Soms wordt bovenop een spaanplaat aangebracht die nergens toe dient of worden dure antislipmatten gebruikt in pallets waar dat niet helpt. In al die gevallen kunnen bedrijven tijd en materiaal besparen.”

Meer weten

De KaHo Sint-Lieven heeft een Handboek Ladingzekering opgesteld met praktische richtlijnen voor de transportsector.Meer informatie op :http://ladingzekering.wtbk.org et www.estl.be