Voorbeelden van preventie
Ethiquable
Preventietoepassing: 
Andere
Productcategorie: 
Voedingswaren
Ethiquable verzoent solidariteit met ecologie én economie

Ethiquable is een coöperatieve vennootschap met een duidelijke maatschappelijke doelstelling. Het bedrijf stimuleert eerlijke handel met landbouwers uit het Zuiden en brengt biologische producten op de markt. “Als bedrijf willen we onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar tegelijk ook een rendabel businessmodel ontwikkelen. Duurzame verpakkingen spelen daarin een belangrijke rol. En het volstaat voor ons niet om een verpakkingsstrategie uit te tekenen vanachter ons bureau”, zegt Stephan Vincent, directeur voor de Benelux.

Een transparante en open communicatie verhoogt de geloofwaardigheid

Ethiquable ontstond in 2003 in Frankrijk en is sinds september 2009 ook actief in de Benelux. De vennootschap creëert, produceert en verdeelt een gamma van 100 biologische fairtrade producten. Consumenten zijn vragende partij voor duurzame producten en Ethiquable speelt met hun businessmodel op die verwachtingen in. Met resultaat, want het bedrijf kan een jaarlijks groeipercentage van bijna 50% voorleggen. Ethiquable werkt samen met 40 partners die verspreid zijn over 23 landen in het Zuiden. “Duurzame ontwikkeling is onze kernactiviteit, op alle mogelijke fronten - sociaal, economisch en uiteraard ook ecologisch. Milieubewustzijn maakt deel uit van het DNA van onze coöperatieve”, aldus Stephan Vincent, die voorheen verantwoordelijke was van Oxfam Wereldwinkels. Essentieel in de filosofie van Ethiquable is dat ze een maximale meerwaarde wil creëren bij de producenten. Die krijgen de kans om mee te beslissen over de verwerking van hun producten. De meeste producten worden dan ook ter plaatse geproduceerd, verwerkt en verpakt.

Verpakking: grootste milieu-impact

Haar inzet voor een ethisch verantwoorde en duurzame handel verplicht Ethiquable tot een coherent milieubeleid. Ethiquable maakt dit zeer concreet door de milieu-impact van al haar activiteiten te analyseren en na te gaan waar de grootste impact zich bevindt. Dit was het resultaat van de analyse:

 • Verpakking heeft de grootste milieu-impact: tussen 23 en 28% van de totale impact;
 • Vervoer komt op de tweede plaats: de invoer van producten uit verre landen gebeurt uitsluitend over zee;
 • De verwerking op het einde van de levensduur van het product staat op de derde plaats. Ethiquable leverde de jongste jaren heel wat inspanningen om haar verpakkingen te optimaliseren. Die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven: eind 2012 ontving het bedrijf een Greener Packaging Award voor de verpakkingen van kruidenthee. Een overzicht van een aantal recente optimalisatieinitiatieven
 • Voor koffie verving een familieverpakking van 500 gram de twee pakjes van 250 gram. Zo werd 54% bespaard op het verbruik van verpakkingsmaterialen. Bovendien wordt ook geen gebruik meer gemaakt van aluminium in de verpakkingen voor de Ethiquable-koffieproducten;
 • Focus op milieuvriendelijke materialen voor de verpakkingen: prints met plantaardige inkt, gerecycleerd karton voor de verpakking van chocolade en thee;
 • De verpakking van ontbijtgranen en rijst is in volume verminderd door de verpakking beter te laten aansluiten op de werkelijke hoeveelheid product in de doos;
 • Geen externe folie en nietjes meer voor de zakjes thee en kruidenthee. De inspanningen hebben geleid tot tastbare resultaten en talloze positieve effecten. Sommige producten zijn vandaag aan het einde van hun levensduur volledig recycleerbaar. Dankzij de reductie van het verpakkingsvolume verkleint bovendien niet alleen de te vervoeren lading, maar ook de hoeveelheid afval.

 

Om te onthouden

 • De aanpak van Ethiquable heeft positieve effecten op ecologisch en economisch vlak.
 • Ecodesign vereist luisteren naar en voorlichten van consumenten.
 • Verpakkingsoptimalisatie vraagt een nauwe samenwerking met de producenten, die vooral via technische opleidingen verloopt.

 

Technologische uitdagingen voor de optimalisatie van verpakkingen

Verpakkingsoptimalisatie is een belangrijke uitdaging voor een bedrijf als Ethiquable. De coöperatieven van het netwerk, die zich vaak in ontwikkelingslanden bevinden, beschikken immers niet altijd over de nodige technologische knowhow. Dit vergt heel wat opleiding en kennisoverdracht, die vooral verloopt via de medewerkers van Ethiquable ter plaatse en samenwerking met organisaties zoals AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - Landbouwkundig Ingenieurs en Dierenartsen zonder Grenzen). Ethiquable verandert dus niet zomaar van leverancier, maar begeleidt haar partners bij het invoeren van nieuwe productieprocessen. De inspanningen op het vlak van verpakkingsoptimalisatie hebben bovendien ook vaak positieve economische effecten – niet alleen voor Ethiquable, maar ook voor de producenten zelf. Zo wordt onder andere het transport goedkoper omdat de ruimte beter benut wordt en de productiekosten dalen omdat er minder verpakking nodig is. De investeringen vormen op zich geen rem voor de verpakkingsoptimalisatie: de eerlijke handel waarborgt een gegarandeerde minimumprijs, alsook een ontwikkelingspremie. Die laatste wordt toegekend aan de coöperatieve, die ze dan achteraf vrij kan gebruiken.

 

 

 

Het motto van Ethiquable:

“How do you eat an elephant? One bite at a time”

 • De eerlijke handel maakt vandaag 0,01% van de wereldhandel uit. Klein beginnen is essentieel: een duurzame benadering vereist een langzame aanpak.
 • Eerlijke handel is een nichemarkt die beantwoordt aan een duidelijke vraag van consumenten. Eerlijke producten zijn vandaag kwalitatief even goed als conventionele producten, maar moeten ook meer bieden: ze moeten bijvoorbeeld ook visueel aantrekkelijk zijn.
 • Het economische model van fairtrade-producten moet rendabel zijn én tegelijk nuttig voor producenten en consumenten.

www.ethiquable.be