Voorbeelden van preventie
Stûv
Preventietoepassing: 
Vermindering van het productverlies
Productcategorie: 
Meubelen
Stûv boekt economische en ecologische winst dankzij optimalisatie kartonverpakking

 Schadepercentage kachelbuizen gereduceerd tot minder dan 1 %

Verpakkingsoptimalisatie staat niet altijd gelijk aan verpakkingsreductie. Soms kan het toevoegen van beschermend materiaal het risico op schade aanzienlijk verminderen en verspilling van materiaal vermijden. En dat is zowel economisch als ecologisch een goede zaak, zeker als we ook de logistieke kost voor de vervanging van een beschadigd onderdeel in rekening brengen. Tot die conclusie kwam ook de Belgische houtkachelfabrikant Stûv, die de kartonnen dozen voor haar kachelbuizen wilde verstevigen. Hun ideeën werden bevestigd door een verpakkingdiagnose uitgevoerd door het Verpakkingscentrum van de XIOS Hogeschool Limburg, Fost Plus en VAL-I-PAC. “De experts leverden een proof of concept voor de optimalisatie die we in gedachten hadden. Hun bezoek kwam precies op het goede moment”, zegt Youness Issaf, verantwoordelijk voor de verpakkingsprojecten bij Stûv.

 

 

Stûv is een innovatief Belgisch bedrijf gespecialiseerd in individuele oplossingen voor verwarming op hout. Het bedrijf heeft twee productielocaties in de provincie Namen (Bois-de-Villers en Floreffe), waar het jaarlijks zo’n 12.000 haarden produceert, waarvan 75% bestemd voor export. “We zijn geëvolueerd van een houtkachelfabrikant naar een leverancier van geïntegreerde verwarmingsoplossingen die niet alleen esthetisch maar ook ecologisch verantwoord zijn, onder meer dankzij hun energieefficiëntie. Onze verantwoordelijkheid voor het milieu uit zich niet alleen in de intrinsieke kwaliteit van onze producten, maar ook door de manier waarop ze worden verpakt. We trekken ons milieuengagement in zoveel mogelijk aspecten door”, zegt Thomas Duquesne, Science and Technology Manager bij Stûv. Stûv maakte voor het eerst kennis met de verpakkingsdiagnose via een artikel in Dynamisme, een tijdschrift van UWE (Union Wallonne des Entreprises). Het artikel wekte meteen de interesse van het bedrijf, dat op zoek was naar een tweede opinie over een aantal ideeën die het had voor verpakkingsoptimalisatie. “Een externe blik is altijd interessant. De technologische expertise van leveranciers beperkt zich meestal tot één bepaald verpakkingsmateriaal, waardoor ze een overkoepelende visie missen. Deze experts beschikken over kennis van verschillende materialen en hebben een veel bredere kijk”, merkt Youness Issaf op, verantwoordelijk voor de verpakkingsprojecten bij Stûv. Het bezoek van de experts werd een interessante uitwisseling van ideeën en een ideale gelegenheid om een aantal verpakkingskeuzes af te toetsen die op het eerste zicht misschien vreemd lijken. Zo bleken de lege ruimtes van ongeveer 20 cm in de houten kisten waarin de kachels verpakt zitten, perfect te verantwoorden: ze garanderen immers de stabiliteit van de verpakking en vermijden oververpakking.

 

Om te onthouden 

  • De diagnose bevestigde Stûv in zijn keuze.
  • De keuze voor een eenvoudige kartonnen versteviging is zowel kostenefficiënt als milieuvriendelijk.
  • Een financiële winst, maar ook een hogere tevredenheid van klanten en medewerkers.

 

Versterking in karton beter dan schuim

Maar het eerste doel van de verpakkingsdiagnose is uiteraard om een aantal quick wins te detecteren. Het grootste potentieel, dat Stûv al gedetecteerd had en dat uiteindelijk bevestigd werd door de diagnose, bleek bij de verpakking van de kachelbuizen te zitten. Aangezien Stûv grotendeels op maat werkt, zijn deze beschikbaar in verschillende maten en afwerkingen,. Opvallend was vooral het abnormaal hoge schadepercentage van meer dan 5%, terwijl het gemiddelde voor de Stûv-producten slechts 1% bedraagt. Zowel de verantwoordelijken bij Stûv als de externe experts begrepen al snel dat die schaden te wijten was aan de kartonnen verpakking. “We onderzochten verschillende technieken, waaronder ook een schuimverpakking uit polyurethaan. Maar we waren niet overtuigd van de kwaliteit van de materialen, zonder zelfs te spreken over hun slechte score op milieuvlak. Uiteindelijk ging onze keuze naar een uitgebreide kartonnen verpakking, die een betere bescherming biedt en bovendien uit een gemakkelijk recycleerbaar materiaal bestaat.” Op basis van analyses door de verantwoordelijken bij Stûv en de voorstellen van de experts, werden de kartonnen dozen wat groter gemaakt en uitgerust met kartonnen verstevigingsstukken in de vorm van twee halve V’s. Door gebruik te maken van slechts één type verstevigingsstuk, wordt het referentiebeheer vereenvoudigd en de stockageruimte optimaal gebruikt.

Een positieve balans, niet alleen op financieel vlak

Dankzij de nieuwe verpakking daalde het aantal schadegevallen aan de buizen onder de drempel van 1%. De kost van de buizen die tijdens het transport beschadigd raken werd geschat op 5.000 EUR per jaar. De kost van het karton bedraagt slechts 3.000 EUR per jaar. Het financiële plaatje voor de operatie is dus positief. Naast de louter financiële winst zijn er ook milieuvoordelen, dankzij het gebruik van een recycleerbaar monomateriaal. De nieuwe verpakking verhoogt ook de tevredenheid van zowel klanten als medewerkers: minder productschade betekent immers dat meer installaties op een vlotte manier kunnen worden afgerond.

 

Lessons learned

Voor Stûv kwam de diagnose net op het moment dat het bedrijf een beslissing moest nemen rond de optimalisatie van de verpakking voor de kachelbuizen. De experts namen de keuze voor de kartonnen verstevigingsstukken onder de loep en leverden een proof of concept. Eens de keuze bevestigd, mogen ook de volgende punten niet onderschat worden:

  • Communiceren. De aangepaste verpakking voor de kachelbuizen maakt de interne logistiek iets complexer. Daarom is het belangrijk om ook medewerkers te overtuigen van de voordelen die de nieuwe oplossing met zich meebrengt, en hen te laten zien dat de resultaten wel degelijk overtuigend zijn. Zelfs al gaat het niet om een zware aanpassing die op weerstand kan stuiten, toch is het altijd nuttig om uit te leggen waarom de verandering nodig is.
  • Heft in eigen handen. Stûv vindt het belangrijk om de mening van een externe specialist in te roepen, die een neutrale kijk heeft op de interne processen. Het is dus belangrijk om je te omringen met experts, maar het is evengoed cruciaal om ook zelf actie te ondernemen en je verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk kent niemand het bedrijf beter dan de mensen die er dag in, dag uit werken. Op het vlak van verpakkingsoptimalisatie, heeft het bedrijf altijd zelf de sleutel in handen.
  • ‘Keep it simple’. De meest efficiënte oplossingen zijn vaak ook de meest eenvoudige. Daarom koos Stûv voor één enkele kartonnen versteviging in plaats van schuim of plastic, die op ecologisch vlak bovendien veel slechter scoren. Door te kiezen voor één enkel verpakkingstype, optimaliseert Stûv meteen ook het referentiebeheer en de opslag van de verpakking.

 

Stûv

www.stuv.com