Voorbeelden van preventie
Alpro
Preventietoepassing: 
Betere afstemming op omverpakking of logistiek
Productcategorie: 
Dranken
Stabielere ladingen zonder overtollige verpakkingen

Naar aanleiding van het nieuwe Koninklijk Besluit over ladingzekering heeft Alpro zijn palletverpakkingen en laadschema’s geoptimaliseerd. Bij het zoeken naar oplossingen voor de strengere stabiliteitseisen werd een gezond evenwicht nagestreefd tussen technische haalbaarheid en milieukost.

Een stimulans om verpakking én laadschema’s te verbeteren

Het KB van 27 april 2007 over ladingzekering legt onder meer vast dat palletladingen aan bepaalde remkrachten en versnellingen moeten kunnen weerstaan (zie fiche ”Rol van de verpakking”). Om aan die eisen te voldoen heeft Alpro naar verbeteringen gezocht. Logistics Manager Katleen Dirickx legt uit: ”We hebben in het verleden zelden problemen gehad met onze pallets maar de nieuwe wet heeft ons uitgedaagd om nog verder te gaan. We hebben op twee fronten gezocht. Enerzijds wilden we de pallets zelf nog vormvaster maken. Anderzijds wilden we die pallets nog efficiënter en veiliger op de vrachtwagen laden.”

Duurzame en economisch haalbare oplossingen

Van meet af aan was wel duidelijk dat elke oplossing aan meer dan alleen de wettelijke vereisten moest voldoen. Product Developer Packaging Cynthia Linclau: ”Alpro is een gezond bedrijf dat veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen. De oplossingen moesten dan ook economisch haalbaar zijn en geen hogere milieulast meebrengen. Daarom stelden we voorop om onze bestaande verpakkingsmachines te blijven gebruiken, mits enkele aanpassingen. We wilden ook niet meer verpakkingsmateriaal gebruiken dan voordien. Zo hebben we betaalbare en milieuvriendelijke oplossingen gevonden, onder andere met aangepaste wikkelprocedures en efficiënter gebruik van tertiaire verpakkingen.”

Om te onthouden

  • Alpro heeft de nieuwe wetgeving rond ladingzekering aangegrepen om zijn palletverpakkingen en laadschema’s te optimaliseren.
  • De oplossingen werden getoetst op compatibiliteit met het bestaande verpakkingsmachinepark en op milieueisen.
  • Alpro organiseerde intensief overleg met transporteurs om goede laadschema’s te vinden die voor alle partijen voordeel brengen.

 

Hoe heeft Alpro de ladingzekering verbeterd?

Stap 1: Grondige analyse en voorbereidend werk

Alpro heeft in het begin van 2009 veel tijd uitgetrokken om de impact van de nieuwe wetgeving te analyseren. Een belangrijk aspect van het KB is dat niet alleen de vervoerder, maar ook de verlader en de verpakker aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bijgevolg vond Alpro het best om een project op te starten, gezamenlijk getrokken door de verpakkingsafdeling en de afdeling logistiek.

Stap 2: Alternatieve verpakkingen toetsen aan machinepark

De verpakkingsafdeling heeft voor de verschillende pallets alternatieve opstellingen en verpakkingen onderzocht: andere stapelschema’s, nieuwe wikkelprocedures voor rekfolie, golfkartonnen platen vervangen door papieren antislipvellen, roping, enzovoort. Elke oplossing werd eerst op haalbaarheid getoetst. Welke investering is nodig om de machines aan te passen? Is de milieulast van deze verpakking niet groter dan met het bestaande systeem? Oplossingen die daaraan voldeden werden dan technisch getest volgens de criteria van het KB.

Stap 3: Laadschema’s samen met transporteurs optimaliseren

Alpro heeft ook gezocht naar efficiëntere laadprocedures die zorgen voor een veilige en vormvaste lading met minimaal gebruik van hulpmiddelen zoals spanbanden en vulmateriaal in de vrachtwagens. Daarvoor werd intensief overlegd met enkele belangrijke transportbedrijven. Zo werden alle betrokkenen gestimuleerd om voordelige oplossingen te vinden. De laadschema’s werden in de praktijk getest op de site van Alpro in Wevelgem. De verbeterde laadschema’s worden op termijn ook geïntroduceerd op de buitenlandse sites van Alpro.

 

We hebben betaalbare en milieuvriendelijke oplossingen gevonden, onder andere met aangepaste wikkelprocedures en efficiënter gebruik van tertiaire verpakkingen.

Cynthia Linclau, Product Developer Packaging Alpro

 

 

Alpro en het milieu

Alpro is de Europese pionier in de ontwikkeling van voedingsproducten en drinks op basis van soja. Alpro’s programma rond duurzame ontwikkeling focust op vier hoofddomeinen: Food, People, Planet en Communities.

Enkele realisaties:

  • Dankzij projecten rond energiebesparing,warmterecuperatie en groene stroom verminderde de CO2 -uitstoot van de productiesites tussen 2006 en 2010 met 65%.
  • Alpro plaatst overal op de sites duidelijk gemarkeerde afvalrecipiënten, van kleine vuilbakjes tot grote containers. Zo worden de verschillende soorten afval (papier en karton, polyethyleen, polystyreen, drankkartons, metaal, hoogcalorisch afval en restafval) van bij het ontstaan consequent gescheiden.